Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" zaprasza ul. Fabryczna 32a, 05-500 Piaseczno tel.: (22) 756 80 08, 756 78 37.

Strona główna

Aktualności

Nota prawna

Awarie i usterki

Praca

Tylko dla członków

Historia

Organy statutowe

Archiwum

Mapa

Zdjęcia

Uchwały

Statut

Regulaminy

RODO

Zarząd spółdzielni

Dział księgowości

Dział windykacji

Dział członkowski

Dział techniczny

Dział administracji

Rada Nadzorcza

E-mail Punkt zgłoszeń

E-mail Sekretariat

Dokumenty archiwalne:
Z roku 2021:
REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH ZEWNĘTRZNYCH URZĄDZONYCH NA TERENIE WE WŁADANIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JEDNOŚĆ" W PIASECZNIE
Zamieszczono 09.06.2021r.

Z roku 2020:
REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH ZEWNĘTRZNYCH URZĄDZONYCH NA TERENIE WE WŁADANIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JEDNOŚĆ" W PIASECZNIE
Zamieszczono 08.09.2020r.

Z roku 2019:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH ZEWNĘTRZNYCH URZĄDZONYCH NA TERENIE WE WŁADANIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JEDNOŚĆ" W PIASECZNIE
Zamieszczono 31.03.2020r.

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty zasobów lokalowych w Spółdzielni Mieszkaniowej " Jedność" w Piasecznie
Zamieszczono 07.01.2018r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH PARKINGÓW ZEWNĘTRZNYCH URZĄDZONYCH NA TERENIE WE WŁADANIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JEDNOŚĆ" W PIASECZNIE
Zamieszczono 03.04.2019r.

REGULAMIN ZAMAWIANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JEDNOŚĆ"
Zamieszczono 24.06.2019r.

Z roku 2018:


REGULAMINU ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODRKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWWEJ "JEDNOŚĆ" W PIASECZNIE ( z dn. 20 sierpnia 2018 )
Zamieszczono 12.09.2018r.

Stary Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"
Zamieszczono 02.02.2018r.


Z roku 2017:


Stary Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"
Zamieszczono 19.05.2017r.Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty
Zamieszczono 17.09.2017r.


Z roku 2016:Nowy Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"
Zamieszczono 12.09.2016r.
Stary Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"
Zamieszczono 20.11.2015r.

Stary Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"
Zamieszczono 14.11.2014r.

Stary Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"
Zamieszczono 03.04.2014r.

Stary Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"
Zamieszczono 16.01.2013r.

Stary Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"
Zamieszczono 27.05.2011r.

Stary Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"
Zamieszczono 20.03.2007r.
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JEDNOŚĆ" W PIASECZNIE
Zamieszczono 27.04.2017r.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JEDNOŚĆ" W PIASECZNIE
Zamieszczono 27.04.2017r.

Regulamin zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych.
Zamieszczono 12.02.2017r.

Nabór ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2015 r.
Zamieszczono 21.01.2016r.

Porządek obrad
Zamieszczono 07.02.2016r.

Porządek obrad
Zamieszczono 27.04.2016r.

Regulamin używania lokali i porządku domowego SM "Jedność" w Piasecznie
Zamieszczono 20.12.2016r.

Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów GZM oraz opłata za używanie lokali w SM "Jedność".
Zamieszczono 21.11.2016r.

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM NA REMONTY.
Zamieszczono 07.11.2016r.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JEDNOŚĆ" W PIASECZNIE.
Zamieszczono 12.09.2016r.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JEDNOŚĆ" W PIASECZNIE.
Zamieszczono 12.09.2016r.Z roku 2015:Ogłoszenie przetargu na remont dachu Kusocińskiego 9.
Zamieszczono 18.09.2015r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachów w budynkach wielorodzinnych.
Zamieszczono 10.07.2015r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ustunowienie prawa do lokalu.
Zamieszczono 30.06.2015r.

Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów GZM oraz opłata za używanie lokali w SM "Jedność".
Zamieszczono 08.12.2015r.

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU S.M. "JEDNOŚĆ" W PIASECZNIE - Porządek obrad.
Zamieszczono 18.05.2015r.

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JEDNOŚĆ" W PIASECZNIE.
Zamieszczono 05.05.2015r.

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty.
Zamieszczono 03.04.2015r.

Konkurs ofert na wykonanie kontroli okresowej rocznej przewodów kominowych.
Zamieszczono 24.03.2015r.

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na ustunowienie prawa do lokalu.
Zamieszczono 23.03.2015r.


Podsumowanie za 2014r.
Zamieszczono 27.02.2015r.


Rada Nadzorcza S.M."Jedność" w Piasecznie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.
Zamieszczono 15.01.2015r.

Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów GZM oraz opłata za używanie lokali w SM "Jedność".
Zamieszczono 08.09.2015r.

REGULAMIN POWOŁYWANIA, ODWOŁYWANIA I ZATRUDNIANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Zamieszczono 03.03.2015r.

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania z metra kwadratowego.
Zamieszczono 26.01.2015r.

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania z metra kwadratowego.
Zamieszczono 08.12.2015r.

Regulamin zasad używania i montażu klimatyzatorów w SM "Jedność".
Zamieszczono 08.09.2015r.

Regulamin przeprowadzania przetargów o ustanowienie prawa do lokalu.
Zamieszczono 05.03.2015r.

REGULAMIN ZARZĄDU S.M. "JEDNOŚĆ" W PIASECZNIE.
Zamieszczono 03.03.2015r.

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania z podzielnika.
Zamieszczono 26.01.2015r.

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania wyposażonych w liczniki ciepła.
Zamieszczono 26.01.2015r.

Regulamin Komisji Rewizyjnej.
Zamieszczono 26.01.2015r.

Z roku 2014:


Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SM Jedność.
Zamieszczono 16.09.2014r.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JEDNOŚĆ" W PIASECZNIE.
Zamieszczono 18.07.2014r.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JEDNOŚĆ" W PIASECZNIE.
Zamieszczono 18.07.2014r.


Zbiorcze zestawienie uchwał z Walnego Zgromadzenia 2014r.
Zamieszczono 11.07.2014r.


Ogłoszenie na sprzątanie dwóch budynków.
Zamieszczono 19.09.2014r.

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SM Jedność dnia 01,10,2014r.
Zamieszczono 16.09.2014r.

Porządek obrad na Walne Zgromadzenie dnia 01,10,2014r.
Zamieszczono 10.09.2014r.


SM Jedność ogłasza nabór zainteresowanych wynajmem miejsca postojowego na parkingu przy siedzibie Spółdzielni od strony ul. Szkolnej.
Zamieszczono 14.07.2014r.


Ogłoszenie przetargu na remont dachów.
Zamieszczono 14.07.2014r.


Oferta na remont tarasu budynku przy ul. Sikorskiego 1 A m 45,16,15.
Zamieszczono 09.07.2014r.


Walne Zgromadzenie termin 02,07,2014r.
Zamieszczono 30.06.2014r.


Walne Zgromadzenie termin 25,06,2014r.
Zamieszczono 11.06.2014r.

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie.
Zamieszczono 11.06.2014r.

Walne Zgromadzenie 25,06,2014r.
Zamieszczono 03.06.2014r.

Plan Finansowo - Księgowy.
Zamieszczono 16.04.2014r.

Informacja o godzinach pracy w piątek 18.04.2014r.
Zamieszczono 16.04.2014r.

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na ustunowienie prawa do lokalu.
Zamieszczono 15.04.2014r.

Aktualny KRS z 2014r.
Zamieszczono 17.03.2014r.

FORMULARZ OFERTOWY.
Zamieszczono 11.03.2014r.

Drugi Konkurs na dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim remontu elewacji.
Zamieszczono 11.03.2014r.

Drugi Konkurs ofert na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim remontu elewacji.
Zamieszczono 11.03.2014r.

Nabór kandydatów na stanowisko księgowego.
Zamieszczono 25.02.2014r.

Nabór kandydatów na stanowisko administratora.
Zamieszczono 25.02.2014r.

Uchwała Rady Nadzorczej Nr 12/14
Zamieszczono 21.02.2014r.

FORMULARZ OFERTOWY.
Zamieszczono 06.02.2014r.

Konkurs na dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim remontu elewacji.
Zamieszczono 06.02.2014r.

Konkurs ofert na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim remontu elewacji.
Zamieszczono 06.02.2014r.

Zestawienie zbiorcze uchwał z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2014r.
Zamieszczono 31.01.2014r.
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na ustunowienie prawa do lokalu.
Zamieszczono 23.12.2014r.

Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów GZM oraz opłata za używanie lokali w SM "Jedność".
Zamieszczono 08.04.2014r.


Regulamin korzystania z miejsc postojowych parkingów zewnętrznych w SM Jedność.
Zamieszczono 14.11.2014r.Z roku 2013:


Zestawienie zbiorcze podjętych i nie podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia za 2012r.
Zamieszczono 12.11.2013r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność ogłasza konkurs na stanowisko
PREZESA ZARZĄDU / CZŁONKA ZARZĄDU.

Zamieszczono 10.09.2013r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność ogłasza konkurs na stanowisko
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO / CZŁONKA ZARZĄDU.

Zamieszczono 10.09.2013r.

Rozliczenia uchwał ZPCz nr 3,4,6 z 2006r i wynikaiących z nich niedoborów funduszy uwłaszczeniowych.
Zamieszczono 27.03.2013r.


Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody z metra kwadratowego.
Zamieszczono 04.12.2013r.

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania z podzielnika.
Zamieszczono 04.12.2013r.

Zestawienie zbiorcze uchwał od 1 do 55 do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2013r.
Zamieszczono 03.12.2013r.

Potwierdzenie przyznania tytułu DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2013.
Zamieszczono 06.07.2013r.

Informacja jak segregować odpady od lipca 2013 roku.
Zamieszczono 28.06.2013r.

Informacja jak segregować odpady od lipca 2013 roku.
Zamieszczono 28.06.2013r.

Zawiadomienie o przetargu na remonty dachów w 2013r.
Zamieszczono 21.06.2013r.


Poradnik na temat prawidłowej wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń.
Zamieszczono 08.05.2013r.

Pokrycia kosztow odbioru i oczyszczania wód deszczowych za 2012r.
Zamieszczono 27.03.2013r.

Taryfy na zbiorowe odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych.
Zamieszczono 27.03.2013r.

Ważna Informacja w sprawie opłat w kasie i na rachunek.
Zamieszczono 20.02.2013r.

Informacja PCU w sprawie kosztów za gaz.
Zamieszczono 12.02.2013r.
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JEDNOŚĆ" W PIASECZNIE.
Zamieszczono 16.01.2013r.


Z roku 2012:


Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody z metra kwadratowego.
Zamieszczono 04.12.2013r.

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania z podzielnika.
Zamieszczono 04.12.2013r.

Zestawienie zbiorcze uchwał Walnego Zgromadzenia z 2012r.
Zamieszczono 31.10.2012r.

Kandydaci zgłoszeni przez członków SM Jedność do Rady Nadzorczej.
Zamieszczono 14.06.2012r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM "JEDNOŚĆ" w Piasecznie od VII/2011 do VI/2012r.
Zamieszczono 13.06.2012r.


PCU "Piaseczno" Sp. z o.o. informuje o zmianie cen.
Zamieszczono 02.10.2012r.

Zarząd SM "JEDNOŚĆ" ogłasza przetarg nieograniczony na montaż liczników wody z odczytem radiowym.
Zamieszczono 19.09.2012r.

Zarząd SM "JEDNOŚĆ" ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych.
Zamieszczono 17.09.2012r.

Zarząd SM "JEDNOŚĆ" ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego.
Zamieszczono 17.09.2012r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie 5 letniego przeglądu budynków.
Zamieszczono 28.08.2012r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu dachów na ul. Kusocińskiego.
Zamieszczono 16.08.2012r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dźwigów osobowych w budynkach wielorodzinnych.
Zamieszczono 01.08.2012r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu dachu na ul. Kusocińskiego 7.
Zamieszczono 01.08.2012r.

Zarząd SM "JEDNOŚĆ" ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego.
Zamieszczono 03.07.2012r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu dachu na ul. Puławska 32
Zamieszczono 08.05.2012r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu dachu na ul. al. Róż 11
Zamieszczono 08.05.2012r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu dachu na ul. Puławska 32.
Zamieszczono 07.05.2012r.

Rozstrzygnięcie przetargu na konserwację instalacji gazowych.
Zamieszczono 01.02.2012r.

Przetarg na remont dachu Puławska_32.
Zamieszczono 20.01.2012r.

Przetarg na konserwację instalacji gazowych.
Zamieszczono 20.01.2012r.

Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów GZM oraz opłata za używanie lokali w SM "Jedność".
Zamieszczono 01.06.2012r.

Lista kandydatów do Rady Nadzorczej.
Zamieszczono 02.10.2012r.


Z roku 2011:


Regulamin zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych.
Zamieszczono 29.11.2011r.

Ponowienie przetargów na miejsca parkingowe i lokal Nr 60 ( U-2 ) w budynku przy ul. Fabrycznej 32 w Piasecznie.
Zamieszczono 21.11.2011r.

Sprzedaż stanowisk postojowych ( parkingowych ) w budynku przy ul. Sikoeskiego 1A w Piasecznie.
Zamieszczono 04.10.2011r.

Sprzedaż lokalu użytkowego Nr 60 ( U-2 ) w budynku przy ul. Fabrycznej 32 w Piasecznie.
Zamieszczono 04.10.2011r.

Wezwanie do usunięcia anten RTV.
Zamieszczono 30.08.2011r.

Regulamin korzystania z miejsc postojowych parkingów zewnętrznych w SM Jedność.
Zamieszczono 18.07.2011r.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JEDNOŚĆ"
Zamieszczono 14.07.2011r.

Uchwały zbiorcze Walnego Zgromadzenia 2011.
Zamieszczono 08.07.2011r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Sikorskiego 17.
Zamieszczono 08.07.2011r.

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na remont dachu Sikorskiego 1a
Zamieszczono 06.07.2011r.

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie kontroli przewodów kominowych.
Zamieszczono 06.07.2011r.

Zawiadomienie o dokończeniu zebrania Walnego Zgromadzenia - części I.
Zamieszczono 30.06.2011r.

Zbycie do Urzędu Miasta i Gminy prawa użytkowania wieczystego gruntu działki Nr 13/30 obręb 15 o pow.1308 m2 wzdłuż ul. Kusocińskiego.
Zamieszczono 23.06.2011r.

Uchwała RN w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni.
Zamieszczono 23.06.2011r.

Zawiadomienie WZ SM JEDNOŚĆ Czerwiec 2011.
Zamieszczono 14.06.2011r.

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za 2010r.
Zamieszczono 14.06.2011r.

Sprawozdanie finansowe za 2010r.
Zamieszczono 14.06.2011r.

Sprawozdanie Zarządu SM Jedność za 2010r.
Zamieszczono 14.06.2011r.

SPRAWOZDANIE RN 2010
Zamieszczono 14.06.2011r.

Frekwencja RN moja 2010-2011
Zamieszczono 14.06.2011r.

Uchwały Zbiorcze I od 28.06.2010r.-13.06.2011r.
Zamieszczono 14.06.2011r.

UCHWAŁA WZ Zmiany_Statutu par. 105
Zamieszczono 14.06.2011r.

UCHWAŁA WZ Zmiany_Statutu par. 114
Zamieszczono 14.06.2011r.

UCHWAŁA WZ Zmiany regluaminu Rady Nazdorczej
Zamieszczono 14.06.2011r.

UCHWAŁA WZ Zmiany regluaminu Walnego Zgr.
Zamieszczono 14.06.2011r.

UCHWAŁA WZ sprzedaż działek
Zamieszczono 14.06.2011r.

UCHWAŁA WZ sprzedaż PCU
Zamieszczono 14.06.2011r.

UCHWAŁA WZ sprzedaż lokalu
Zamieszczono 14.06.2011r.

Uch WZ za 2011-reszta
Zamieszczono 14.06.2011r.

Uchwała Walnego Zgromadzenia 2010 strata bilans za 2009 r
Zamieszczono 14.06.2011r.

Uch WZ niedobór GZM
Zamieszczono 14.06.2011r.

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA 2011-absolutorium J. Zasławska
Zamieszczono 14.06.2011r.

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA 2011-absolutorium R.Gołaś
Zamieszczono 14.06.2011r.

Uch WZ za 2010 spr.finansowe555.
Zamieszczono 14.06.2011r.

UCHWAŁA Walnego Zgromadzenia 2010 Sprawozdanie Zarządu.
Zamieszczono 14.06.2011r.

UCHWAŁA n1-sprawozdanie Rady Nadzorczej 2011.
Zamieszczono 14.06.2011r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Piasecznie.
Zamieszczono 30.05.2011r.

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania.
Zamieszczono 12.05.2011r.

Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów GZM oraz opłata za używanie lokali w SM "Jedność".
Zamieszczono 12.05.2011r.

Zawiadonienie w sprawie zmiany cen za wodę i odprowadzane ścieki

Zamieszczono 10.03.2011r.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany cen za wodę i odprowadzane ścieki

Zamieszczono 10.03.2011r.


Z roku 2010:


Uchwała Rady Nadzorczej Nr.42/27/10 z dnia 22.09.2010r.

Zamieszczono 7.10.2010r.

Fundusz remontowy - stan na 31.08.2010r.
Załącznik Nr.2 do Uchwały Nr 46/31/10 Rady Nadzorczej z dnia 27.09.2010r.

Zamieszczono 7.10.2010r.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JEDNOŚĆ" W PIASECZNIE.
Zamieszczono 16.09.2010r.

Konkurs na stanowisko Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych.

Zamieszczono 19.07.2010r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA ZA 2009R.

Zamieszczono 05.07.2010r.

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI DO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zamieszczono 14.06.2010r.

Uchwała Walnego Zgromadzenia 2010 - wnioski polustracyjne.

Zamieszczono 09.06.2010r.

Uchwała Walnego Zgromadzenia 2010 - zmiany Statutu.

Zamieszczono 09.06.2010r.

Uchwała Walnego Zgromadzenia 2010 - Multi-Hekk za 2009.

Zamieszczono 09.06.2010r.

Uchwała Walnego Zgromadzenia 2010 - pokrycie niedoboru.

Zamieszczono 09.06.2010r.

Uchwała Walnego Zgromadzenia 2010 - strata bilansowa II za 2009-poprawiona.

Zamieszczono 09.06.2010r.

Uchwała Walnego Zgromadzenia 2010 w sprawie pokrycia straty bilansowej za 2004-2007r.

Zamieszczono 09.06.2010r.

Uchwała Walnego Zgromadzenia 2010 - absolutorium R. Gołaś.

Zamieszczono 09.06.2010r.

Uchwała Walnego Zgromadzenia 2010 - absolutorium J. Zasławska.

Zamieszczono 09.06.2010r.

Uchwała Walnego Zgromadzenia - 2010 Sprawozdanie Zarządu II.

Zamieszczono 09.06.2010r.

Uchwała Walnego Zgromadzenia - sprawozdanie Rady Nadzorczej II.

Zamieszczono 09.06.2010r.

Uchwała Walnego Zgromadzenia 2010 sprawozdanie finansowe.

Zamieszczono 09.06.2010r.

Komunikat w sprawie zalanych piwnic.

Zamieszczono 07.06.2010r.

Informacja dla powodzian.

Zamieszczono 07.06.2010r.

Informacja o postępowaniu z pomieszczeniami i przedmiotami po zalaniu.

Zamieszczono 07.06.2010r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Piasecznie.
Zamieszczono 26.05.2010r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu postepowania o udzielenie zamowienia na wymianę
wraz z dostawą oddawczych skrzynek pocztowych.

Zamieszczono 28.04.2010r.

Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów GZM oraz opłata za używanie lokali w SM "Jedność".
Zamieszczono 29.10.2010r.

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDNOŚĆ W PIASECZNIE. Załącznik Nr.1 do Uchwały Nr 46/31/10 Rady Nadzorczej z dnia 27.09.2010r.
Zamieszczono 7.10.2010r.

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDNOŚĆ W PIASECZNIE. Załącznik Nr.1 do Uchwały Nr 46/31/10 Rady Nadzorczej z dnia 27.09.2010r.
Zamieszczono 7.10.2010r.

Regulamin Komisji Technicznej przy Radzie Nadzorczej SM Jedność w Piasecznie. Załącznik do Uchwały Nr.18/3/10 Rady Nadzorczej z dnia 14.01.2010r.
Zamieszczono 11.10.2010r.


Z roku 2009:


Uchwały Zbiorcze WALNEGO ZGROMADZENIA za 2008r.
Zamieszczono 18.09.2009r.

Uwaga - Ważne! - zawiadomienie o nowym Walnym Zgromadzeniu SM "Jedność" w Piasecznie.
Zamieszczono 26.06.2009r.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu SM "Jedność" w Piasecznie.
Zamieszczono 27.05.2009r.

Ponowny konkurs na stanowisko zastępcy prezesa.
Zamieszczono 18.05.2009r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SM "JEDNOŚĆ" w PIASECZNIE za okres 01.01.2007r. - 31.12.2007r.
Zamieszczono 05.03.2009r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SM "JEDNOŚĆ" w PIASECZNIE za okres 12.06.2007r. - 05.05.2008r.
Zamieszczono 05.03.2009r.
Regulamin Komisji Statutowej
Zamieszczono 15.09.2009r.


Sprawozdanie finansowe za 2007r.
Zamieszczono 05.03.2009r.

Walne Zgromadzenie SM "Jedność" w Piasecznie - dokończenie z czerwca 2008 r.
Zamieszczono 16.02.2009r.


Z roku 2008:


Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na ustanowienie prawa do lokalu
Zamieszczono 21.11.2008r.

Konkurs na stanowisko zastępcy prezesa.
Zamieszczono 14.11.2008r.

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu 1.
Zamieszczono 29.09.2008r.

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu 2.
Zamieszczono 29.09.2008r.

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA.
Dotycząca zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM "Jedność".

Zamieszczono 28.05.2008r.

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA.
Dotycząca pokrycia niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi, wynikającego z bilansu za lata 2001-2006.

Zamieszczono 28.05.2008r.

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA.
Dotycząca udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Zamieszczono 28.05.2008r.

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA.
Dotycząca wyboru delegata i jego zastępcy na V Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego.

Zamieszczono 28.05.2008r.

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA.
Dotycząca oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Zamieszczono 28.05.2008r.

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA.
Dotycząca odstąpienia od naliczania funduszu remontowego za wykupione mieszkania po 23 kwietnia 2007 r.

Zamieszczono 28.05.2008r.

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA.
Dotycząca uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

Zamieszczono 28.05.2008r.

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA.
Dotycząca uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Zamieszczono 28.05.2008r.

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA.
Dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Piasecznie za rok obrachunkowy 2007.

Zamieszczono 28.05.2008r.

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA.
Dotycząca zatwierdzenia pokrycia straty bilansowej za lata 2004-2007.

Zamieszczono 28.05.2008r.

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA.
Dotycząca zatwierdzenia pokrycia straty bilansowej.

Zamieszczono 28.05.2008r.

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA.
Dotycząca wniosków polustracyjnych budynku Sikorskiego 1A.

Zamieszczono 28.05.2008r.

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA.
Dotycząca wniosków polustracyjnych budynku Szkolna 16.

Zamieszczono 28.05.2008r.

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA.
Dotycząca wyboru członków do Rady Nadzorczej.

Zamieszczono 28.05.2008r.

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA.
Dotycząca udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - 1.

Zamieszczono 28.05.2008r.

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA.
Dotycząca udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - 2.

Zamieszczono 28.05.2008r.

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA.
Dotycząca udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - 3.

Zamieszczono 28.05.2008r.

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA.
Dotycząca przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Zamieszczono 28.05.2008r.
REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANI OWEJ "JEDNOŚĆ" W PIASECZNIE
Zamieszczono 28.05.2008r.


Ogłoszenie o przetargach maj 2008.
Zamieszczono 16.05.2008r.

Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na ustanowienie prawa do lokali użytkowych
Zamieszczono 09.05.2008r.
Skład Rady Nadzorczej
Zamieszczono 15.04.2008r.

UCHWAŁA Nr 110/11/08 RADY NADZORCZEJ SM JEDNOŚĆ
Dotycząca Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z podziałem na sześć części.

Zamieszczono 14.04.2008r.

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na ustanowienie prawa do lokali użytkowych
Zamieszczono 02.04.2008r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ustanowienie prawa do lokalu
Zamieszczono 07.03.2008r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ustanowienie prawa do lokalu
Zamieszczono 01.02.2008r.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kontroli okresowej rocznej przewodów kominowych
Zamieszczono 24.01.2008r.

Regulamin Rady Nadzorczej
Zamieszczono 29.06.2005r.

Regulamin zebrań grup członkowskich
Zamieszczono 29.06.2005r.

Regulamin Komisji Rewizyjnej
Zamieszczono 2005r.( Website free of Cookie ! - Strona nie używa Cookie ! ) Copyright © 2007-2016 SM Jedność. All Rights Reserved. Create by oskarplus.com.pl °